Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn

Lao Tse, 600 v.C.

Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn

mediation

Met mediation wordt op respectvolle wijze in korte tijd een oplossing gevonden, waarover alle betrokken partijen tevreden zijn.

Als psycholoog-mediator ben ik deskundig in communicatie en onderlinge relaties. Het is mijn taak in korte tijd de kern van het probleem boven water te krijgen. In een gefaseerd process zorg ik ervoor dat betrokkenen niet in hun standpunten blijven hangen, maar hun werkelijke belangen op tafel leggen. Ik maak daarbij een scheiding tussen emotionele en inhoudelijke aspecten van het conflict. Dat leidt tot een open en respectvolle manier van communiceren, die mensen in hun kracht zet en tot een gezamenlijke oplossing brengt. Mediation is altijd vrijwillig en vertrouwelijk. De mediator is als neutrale procesbegeleider per definitie onpartijdig.

Door de combinatie van een gefaseerde aanpak en het begeleiden van de communicatie ontstaat de mogelijkheid voor jullie als gesprekspartners om eigen oplossingen te vinden. Het gaat dan om oplossingen die voor beiden goed zijn. De fasen bestaan uit het maken van afspraken over het verloop van de mediation, het uitwisselen van informatie en het onderzoeken van wat echt belangrijk is en pas als laatste het zoeken naar en onderhandelen over oplossingen.

Vrijwilligheid betekent dat je instemt met de mediation en dat je gedurende het mediationproces kan besluiten te stoppen met de gesprekken. De uitgewisselde informatie blijft dan vertrouwelijk. Vrijwilligheid betekent echter geen vrijblijvendheid. Je verklaart je bereidt met elkaar in gesprek te gaan, je in te spannen om actief mee te werken en je in te zetten om samen naar oplossingen te zoeken.

Vertrouwelijkheid houdt in dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken of uitgewisseld niet met anderen wordt gedeeld. Dit is belangrijk om je tijdens de gesprekken vrij te voelen te kunnen zeggen wat belangrijk is. Uiteraard kan je samen afspreken welke informatie wel met anderen kan worden gedeeld.

Als mediator ben ik neutraal en onpartijdig. Dit wil zeggen dat ik geen voorkeur heb voor één van de deelnemers en dat ik geen inhoudelijke adviezen of oplossingen geef. Juist omdat het zo belangrijk is dat ik de belangen van beiden kan behartigen draag ik geen oplossingen aan. Hoe zou het immers zijn als ik een oplossing geef die voor de ander goed is, maar waar jij het volstrekt niet mee eens bent? Wellicht geeft dat jou het gevoel dat ik het partij kies voor de ander of dat ik niet begrijp wat voor jou belangrijk is. Op zijn minst veroorzaakt het nieuwe discussies of verwarring.

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET