Tussen wat gezegd wordt & niet bedoeld & tussen wat bedoeld wordt & niet gezegd gaat liefde verloren

Khalil Girban

Tussen wat gezegd wordt & niet bedoeld & tussen wat bedoeld wordt & niet gezegd gaat liefde verloren

Relatiecoaching

Veel mensen worden verliefd, maar dat is helaas niet voldoende is voor een duurzame en gelukkige relatie. Daarvoor is het nodig dat je een balans vindt tussen autonomie en verbinding, tussen je eigen weg volgen en samen zijn. Dat lukt eigenlijk alleen als je vrienden met elkaar bent, als je rekening met elkaar houdt en als je gezamenlijke dromen hebt.

Dat betekent ook dat je bij veranderingen steeds samen zoekt naar een nieuwe vorm van jullie relatie. En veranderingen zullen er altijd zijn. Het kan zijn een nieuwe baan, een andere woning, de geboorte van een kind of gewoon een andere fase in je leven doordat je ouder wordt.

Dat lijkt allemaal eenvoudig, maar in relaties ontstaan vaste gedragspatronen. Deze patronen bieden aan de ene kant veiligheid en duidelijkheid, maar aan de andere kant kan dit de vrijheid van één of van beide partners beperken.

Meestal ontstaat er een gevoel van ontevredenheid. Dat kan beginnen met kleine signalen. Je weet niet zo goed wat er aan de hand is, maar je voelt je minder blij. Je merkt bijvoorbeeld dat je sneller geïrriteerd bent, dat je minder aardig bent tegen je partner, dat je elkaar minder aanraakt of dat je samen minder leuke dingen doet.

Andere signalen die kunnen duiden op verstoring of ontwrichting van een liefdesrelatie zijn bijvoorbeeld:

  • Teleurgesteld zijn over de relatie omdat verwachtingen niet worden waar gemaakt;
  • Het gevoel hebben dat de ander alleen maar aan zichzelf denkt;
  • Steeds op dezelfde manier op elkaar reageren, waardoor groei of verandering niet mogelijk is;
  • Met meer belangstelling naar anderen kijken dan voorheen;
  • Het ontstaan van conflicten;
  • Twijfels hebben over de wens om de relatie voort te zetten.

Het is belangrijk deze signalen te herkennen, omdat zij ook het begin kunnen zijn van verbetering van je relatie. Hoe kan je deze signalen gebruiken om tegemoet te komen aan je eigen wensen, behoeften en verlangens en tegelijkertijd een positieve verbinding met de ander onderhouden?

Relatiecoaching geeft je antwoord op onder andere deze vragen. Het biedt je de gelegenheid om op een rustige en respectvolle manier jullie specifieke situatie te bespreken, om na te gaan welke patronen zijn ontstaan, welk gedrag dit in stand houdt en hoe je hier verandering in kan brengen.

Vanuit mijn achtergrond als pyscholoog en de systemische relatie- en gezinstherapie kijk ik naar interacties en gedrags- en communicatiepatronen. Naast het voeren van gesprekken en afhankelijk van de situatie, maak ik gebruik van de methode van de Schilden van je Innerlijke Familie (een psychologisch gedragsmodel dat je op een eenvoudig manier inzicht geeft in je eigen manier van handelen en dat van anderen en van Danscoaching (lichaamsgericht werken door beweging).

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET