TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

Kenmerken mediation

Mediation is altijd vrijwillig en vertrouwelijk. De mediator is als neutrale procesbegeleider per definitie onpartijdig.

Vrijwilligheid betekent dat je instemt met de mediation en dat je gedurende het mediationproces kan besluiten te stoppen met de gesprekken. De uitgewisselde informatie blijft dan vertrouwelijk. Vrijwilligheid betekent echter geen vrijblijvendheid. Je verklaart je bereidt met elkaar in gesprek te gaan, je in te spannen om actief mee te werken en je in te zetten om samen naar oplossingen te zoeken.

Vertrouwelijkheid houdt in dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken of uitgewisseld niet met anderen wordt gedeeld. Dit is belangrijk om je tijdens de gesprekken vrij te voelen en te kunnen zeggen wat belangrijk is. Uiteraard kan je tijdens de mediation samen afspreken welke informatie wel met anderen mag worden gedeeld.

Als mediator ben ik neutraal en onpartijdig. Dit wil zeggen dat ik geen voorkeur heb voor één van de deelnemers en dat ik geen inhoudelijke adviezen of oplossingen geef. Juist omdat het zo belangrijk is dat ik de belangen van beiden kan behartigen draag ik geen oplossingen aan. Hoe zou het immers zijn als ik een oplossing geef die voor de ander goed is, maar waar jij het volstrekt niet mee eens bent? Wellicht geeft dat jou het gevoel dat ik partij kies voor de ander of dat ik niet begrijp wat voor jou belangrijk is. Op zijn minst veroorzaakt het nieuwe discussies of verwarring.

 

Terug naar overzicht

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

ADR Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET