Stop looking for who’s to blame; instead you’ll start asking, “What’s the system?”

Donella H. Meadows

Stop looking for who’s to blame; instead you’ll start asking, “What’s the system?”

Systeemgericht werken

Als psycholoog maak ik gebruik van de systemische relatie- en gezinstherapie. Bij systeemgericht werken is het uitgangspunt dat problemen tussen mensen niet ontstaan door ‘de schuld’ van een individu, maar dat gekeken wordt naar het probleem in samenhang met het systeem (bijvoorbeeld de partnerrelatie of het gezin). Door het begrijpen van interacties in een systeem krijgt het gedrag van mensen binnen dat systeem betekenis. 

De essentie is het kijken naar onderlinge relaties, naar interacties in plaats van naar het gedrag van één persoon. Hierdoor worden patronen in gedrag en communicatie zichtbaar en bespreekbaar. Zonder het kijken naar deze interacties en patronen wordt één persoon vaak als schuldige aangewezen. Deze persoon wordt gezien als de oorzaak van het probleem en moet veranderen. In de praktijk blijkt dit meestal niet te werken. Het gaat niet alleen om het gedrag van één persoon, maar om de situatie die mensen samen in stand houden. De ene persoon zegt of doet iets, de ander reageert etc.

Ik begeleid cliënten onder andere bij het verkrijgen van inzicht in hun patronen, te beginnen met hun basispatroon in communicatie. Dit inzicht biedt nieuwe perspectieven om elkaar om een constructieve manier te benaderen en de spanning te verminderen, waardoor een gesprek over de inhoud weer mogelijk is.

 

Terug naar overzicht

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET