TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

Werkwijze mediation

Mediation is een laagdrempelige vorm van conflictbemiddeling waarbij de deelnemers niet afhankelijk zijn van de beslissing van een ander (zoals de rechter), maar waarbij zij zelf beslissen wat goed voor hen is. De mediator helpt hen belangrijke onderwerpen te bespreken en te achterhalen wat voor beiden belangrijk is. Uiteindelijk beslissen de deelnemers zelf welke oplossingen passend zijn.

Iedereen kan zelf een mediator benaderen, bijvoorbeeld om een echtscheiding op een goede manier af te wikkelen en daarbij een ouderschapsplan en/of convenant op te stellen. Kies wel voor een MfN- en/of ADR-erkende mediator en ga na wat de specifieke kennis en ervaring van de mediator is! Dan weet je zeker dat hij of zij op een goede manier is opgeleid en past bij jouw specifieke situatie.

Als psycholoog-mediator ben ik deskundig in communicatie en onderlinge relaties. Het is mijn taak in korte tijd de kern van het probleem boven water te krijgen. In een gefaseerd proces zorg ik ervoor dat jullie niet in standpunten blijven hangen, maar dat jullie werkelijke belangen op tafel komen. Ik maak daarbij een scheiding tussen emotionele en inhoudelijke aspecten van het conflict. Dat leidt tot een open en respectvolle manier van communiceren, die mensen in hun kracht zet en tot een gezamenlijke oplossing brengt.

Door de combinatie van een gefaseerde aanpak en het begeleiden van de communicatie ontstaat de mogelijkheid voor jullie als gesprekspartners om eigen oplossingen te vinden. Het gaat dan om oplossingen die voor beiden goed zijn. De fasen bestaan uit het maken van afspraken over het verloop van de mediation, het uitwisselen van informatie en het onderzoeken van wat echt belangrijk is en pas als laatste het zoeken naar en onderhandelen over oplossingen.

Het aantal benodigde gesprekken verschilt per mediation, maar gemiddeld zijn er 5 à 6 bijeenkomsten nodig. De gesprekken vinden ongeveer éénmaal per twee weken plaats en duren ongeveer 1,5 uur per keer. De periode tussen de gesprekken wordt gebruikt om informatie te verzamelen of gesprekken met bijvoorbeeld de kinderen te voeren.

In het eerste gesprek krijgen jullie informatie over de mediation en wordt de mediationovereenkomst getekend. Daarna komen verschillende onderwerpen aanbod. Bij een (echt)scheiding is het belangrijk om afscheid van elkaar als partner te nemen, zodat de weg vrij is om als ouders met elkaar verder te praten. Om deze reden wordt bekeken wat nog gezegd of gedaan moet worden om blokkades weg te nemen. Indien er kinderen zijn wordt daarna de zorgregeling als eerste besproken.

Tijdens de gesprekken worden ideeën opgeworpen, mogelijkheden onderzocht en daarmee gewerkt aan de totstandkoming van het ouderschapsplan en het (echt)scheidingsconvenant. Zo ontstaan afspraken die voor jullie beiden (en voor de kinderen) goed zijn. Aan het eind van de mediation worden de documenten ondertekend. De stukken worden vervolgens ingediend bij de Rechtbank met een gezamenlijk verzoek echtscheiding. Na 3 tot 5 weken geeft de Rechtbank een schriftelijke uitspraak. Het huwelijk is ontbonden na inschrijving van de beschikking bij de Burgerlijke Stand.

 

Terug naar overzicht

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

ADR Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET