TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

Nieuws

BLOG: Waar slaapt je kind?

De zorgregeling is een belangrijk onderwerp in het ouderschapsplan. Vaak is dit ook een lastig onderwerp. Als een kind nog klein is ontstaat er bij de scheiding soms discussie over de vraag of het goed is dat het bij beide ouders slaapt. Of dat het beter is voor het kind om op één plek te slapen en de andere ouder alleen overdag te zien.

Lees verder.

BLOG: Ik hou van jullie allebei

Vlak voor de kerstvakantie was ik op een congres waar het onderwerp ouderonthechting werd besproken. Ouderonthechting is vrij vertaald een proces waarbij na de scheiding de band van een kind met een van beide ouders beschadigd raakt of wordt verbroken, zonder dat daarvoor een rede is als misbruik of mishandeling. Dit kan ontstaan doordat het kind in een loyaliteitsconflict komt. Om zich veilig te voelen vormt het kind met de ene ouder een coalitie en wijst het de andere ouder af.

Lees verder.

BLOG: Steeds weer een nieuwe relatie

Ik weet uit ervaring in mijn werk als mediator en relatiecoach dat veel mensen verliefd worden, maar dat dat niet voldoende is voor een duurzame en gelukkige relatie. Daarvoor is het nodig dat je een balans vindt tussen autonomie en verbinding, tussen je eigen weg volgen en samen zijn. Dat lukt eigenlijk alleen als je vrienden met elkaar bent, als je rekening met elkaar houdt en als je gezamenlijke dromen hebt.

Lees verder.

BLOG: De Innerlijke Familie

Bij echtscheidingen komen veel inhoudelijke zaken aan de orde, zoals de zorgregeling voor de kinderen, alimentatie en de boedelverdeling. Als psycholoog-mediator heb ik daarnaast aandacht voor de communicatie en interacties tussen de (aanstaande) ex-partners. Ik gebruik hierbij vaak de methode van de Schilden van je Innerlijke Familie. Dit is een psychologisch gedragsmodel dat helpt om inzichtelijk te maken hoe interacties verlopen en hoe je daarin verbetering kan brengen.

Lees verder.

BLOG: De rust in jezelf!

Uiteraard volg ik als mediator regelmatig opleidingen en bijscholingen. In oktober kwam tijdens een cursus heel duidelijk het belang van taal naar voren. Het is niet nieuw, maar het blijft interessant dat door een positieve en warme manier van communiceren mensen zich gezien en gehoord voelen en dat er als vanzelf innerlijke processen op gang komen en oplossingen voor problemen makkelijker worden gevonden.

Lees verder.

BLOG: Relatietips voor de vakantie

Wat genieten we allemaal van deze lekkere warme zomer! En wat is het heerlijk om lekker met het gezin op vakantie te gaan!

Helaas brengt vakantie met het gezin ook extra stress met zich mee. Tijdens de vakantie lopen irritaties sneller op. Je hebt hoge verwachtingen, bent op elkaar aangewezen en het is moeilijker om even afstand van elkaar te nemen. In Nederland zijn er dan ook meer echtscheidingen aan het einde van de zomer dan in de andere maanden van het jaar.

Lees verder.

BLOG: Minder rechtszaken

Vorige week las ik in de Volkskrant dat het aantal rechtszaken in 2017 is gedaald. Conflicten worden steeds vaker op een andere manier opgelost dan via de rechter, bijvoorbeeld door mediation. Het is goed om te lezen dat de deskundigheid van mediators in Nederland steeds beter wordt en dat meer mensen de weg naar de mediator weten te vinden.

Lees verder.

BLOG: Luisteren? Zet een punt!

Ken je de situatie waarin je iets belangrijks wilt vertellen aan je partner, maar dat hij of zij niet luistert? Je merkt het bijvoorbeeld doordat de ander advies geeft waar je niets aan hebt, of over zichzelf begint te vertellen. En wat doe je dan? Het kan twee kanten op gaan. Of je denkt ‘laat maar zitten’ en zegt niets meer of je wordt boos. In beide gevallen leidt het meestal tot niets. Je voelt je niet gehoord, neemt afstand van je partner en jullie contact verslechtert. En als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, luister jij altijd als de ander iets aan jou kwijt wil?

Lees verder.

BLOG: De veelkleurigheid van de mediator in echtscheidingszaken

Binnen de beroepsgroep van mediators wordt verschillend gedacht over de vraag of de mediator inhoudelijke kennis en ervaring moet hebben van het onderwerp waarop het conflict betrekking heeft.

Voor mij staat vast dat de mediator bij de begeleiding van echtscheidingen niet alleen kennis en ervaring nodig heeft van psychologische aspecten en communicatie, maar daarnaast in belangrijk mate inzicht heeft in financiële, fiscale en juridische aspecten van echtscheidingen. Ook volgens de rechter heeft de mediator in echtscheidingszaken een bijzondere rol en dienen aan de mediator in echtscheidingszaken bepaalde vakinhoudelijke eisen te worden gesteld.

Lees verder.

BLOG: Voorkomen is beter dan strijden

In mijn praktijk als mediator merk ik dat scheidende partners vaak denken dat ze pas een mediator in kunnen schakelen als het contact en de communicatie zo verstoord zijn dat het echt samen niet meer lukt. Helaas is dit een veel voorkomend misverstand!

Lees verder.

BLOG: Je eigen werkelijkheid creëren

Ken je de situatie dat je ruzie hebt met iemand en dat je het gevoel hebt dat een gesprek geen zin heeft, omdat je van te voren al weet hoe de ander reageert?

Het slechte nieuws is dat je daar soms zelf aan bijdraagt en het goede nieuws is dat je er iets aan kan doen!

Neem bijvoorbeeld Anton en Clara. Ze zijn inmiddels 25 jaar getrouwd. Anton is op weg naar huis van zijn werk. Hij had een drukke dag en is moe. Hij kijkt er echt naar uit om even rustig de krant te lezen, maar hij is bang dat Clara weer gaat zeuren dat hij geen aandacht voor haar heeft. Thuis aangekomen zegt hij Clara kort gedag, hij vermijdt haar blik en ploft zo snel mogelijk met de krant op de bank. En ja hoor … daar begint het al ….

Lees verder.

BLOG: Hoe beëindig ik mijn relatie?

Per jaar stranden in Nederland ongeveer 150.000 relaties. In 34.000 gevallen gaat het om een echtscheiding. Bij een scheiding komt veel kijken, zowel emotioneel als praktisch. In mijn praktijk als mediator stellen mensen die uit elkaar gaan mij veel vragen over de gang van zaken bij een scheiding: “Hoe gaat dat eigenlijk? Wat moeten we doen? Waar moeten we op letten?” etc.

 

Deze keer de vraag: “Hoe beëindig ik mijn relatie?”

Lees verder.

BLOG: Een goed gesprek

Een goed gesprek

Miscommunicatie ontstaat vaak omdat een echt gesprek pas mogelijk is nadat je je begrepen voelt door de ander. Neem bijvoorbeeld Greetje en Karel. Karel wil na de scheiding een omgangsregeling waarbij hun dochter Suzanne om het weekend bij hem is en één doordeweekse dag.  Greetje is het hier niet mee eens. Ze zegt: ‘je hebt nooit tijd gemaakt voor ons gezin en nu kan je opeens een dag in de week vrij nemen?!’ Karel geeft met harde stem antwoord: ‘alsof het zo gezellig was thuis, ik was liever op mijn werk’. De spanning loopt op en het gesprek leidt tot niets. Het is niet raar dat dit soort gesprekken ontstaan bij echtscheidingen. Een scheiding gaat met veel emoties gepaard en tegelijkertijd moet er veel geregeld worden.

Lees verder.

BLOG: Doe gewoon normaal

Doe gewoon normaal

Kinderen hebben er last van als hun ouders uit elkaar gaan. Dat is ook niet zo raar. Voor een kind verandert er veel door een scheiding. Ze moeten er bijvoorbeeld aan wennen dat hun ouders niet meer bij elkaar wonen, soms moeten ze zelf verhuizen of naar een andere school of ze krijgen te maken met nieuwe partners van hun ouders (al dan niet met kinderen). Gelukkig gaat het na verloop van tijd met veel van deze kinderen goed. Ze hebben het gevoel dat ze ertoe doen en dat ze belangrijk zijn voor hun ouders. Dat merken ze doordat er naar ze geluisterd wordt en dat hun ouders goed samenwerken om te zorgen dat ze zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Lees verder.

BLOG: Tel tot tien!

Laatst las ik een bericht van de politie over een bedreiging met een mes door een 17-jarige jongen. Hij had ruzie met een andere jongen gehad en ze hadden met elkaar gevochten. De 17-jarige jongen zag de andere jongen met zijn moeder voorbij fietsen, hij kwam naar buiten en ging met een mes voor hen staan. 

Lees verder.

Mediation naast rechtspraak

Regelmatig komt het bij echtscheidingen voor dat één van beiden het niet ziet zitten om met een mediator om te tafel te gaan zitten. De reden is bijvoorbeeld dat deze persoon het gevoel heeft dat hij niet goed tot zijn recht zal komen. Hij is niet zo’n prater en is bang dat hij ondergesneeuwd raakt in het gesprek. Hij kiest er liever voor om naar de rechter te gaan.

Lees verder.

BLOG: Het nut van een externe begeleider

Als coach en mediator word ik regelmatig gevraagd om een team te begeleiden dat niet optimaal functioneert. De aanleiding voor begeleiding kan zijn een hoog ziekteverzuim, een verslechtering van prestaties of onderlinge onvrede en conflicten.

Soms hebben managers en leidinggevenden het gevoel dat het inschakelen van een externe begeleider hun eigen onbekwaamheid aangeeft. Hieronder zal ik uitleggen waarom dat naar mijn mening niet het geval is en wat maakt dat het inschakelen van adequate begeleiding juist een teken is van realisme en wijsheid.  

Lees verder.

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET