TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

Contact met beide ouders

In mijn praktijk als mediator zie ik dat de meeste ouders bij een scheiding zaken zo goed mogelijk willen regelen in het belang van de kinderen. Aan de andere kant maken ouders die gaan scheiden zelf emotioneel veel door en zijn er vaak negatieve gevoelens over de ex-partner. Ouders doen vaak hun best dit niet aan hun kinderen te laten zien, maar toch voelen kinderen deze emoties haarfijn aan. De ouder deelt onbewust de pijn of de boosheid van de scheiding. Hierdoor is het voor een kind moeilijk zich vrij te voelen in het contact met beide ouders en van beiden te blijven houden, het kind krijgt onbewust het signaal dat het moet kiezen tussen de ouders. Indien dit lang aanhoudt kan het uiteindelijk zijn dat het kind een keuze maakt tussen beide ouders om zo te proberen de spanning op te heffen.

Een kind heeft recht op omgang met beide ouders en de ouders dienen het contact met de andere ouder te bevorderen. Hoe belangrijk ouders dit ook vinden, in de praktijk blijkt het soms moeilijker dan gedacht. Het is niet alleen belangrijk wat de ouders met het kind communiceren, maar ook op welke manier ze dat doen en wat ze daarbij non-verbaal uitstralen. Lukt het ze om het kind het gevoel te geven dat ze de andere ouder steunen en respecteren en dat het kind van beiden mag houden?

Het begint dus voor jullie als ouders bij het bewust zijn van jullie eigen houding en gedrag en van het effect daarvan op jullie kind. Bij een mediation kwam naar voren dat een kind het afscheid van de vader steeds heel moeilijk vond. De vader zei bij ieder afscheid dat hij het kind zou missen. Dit was heel positief bedoeld, maar het riep bij het kind een gevoel van medelijden op voor de vader. Het kind vond het zielig om de vader alleen achter te laten en voelde zich schuldig. We bespraken dat het een optie zou kunnen zijn om bij het afscheid niet te zeggen dat hij het kind zou missen, maar dat hij zou aangeven dat het heel gezellig was. En dat hij het fijn vindt dat het kind het ook leuk heeft bij de moeder. 

Aan jullie als ouders dus de uitdaging om in emotioneel moeilijke tijden de andere ouder niet af te vallen, maar te steunen en te respecteren en er als ouders nog steeds samen te zijn voor het kind!
 

 

Terug naar overzicht

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

ADR Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET