Het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg en draagt het verlies in zich

Prof. Dr. Martin Euwema

Het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg en draagt het verlies in zich

SCHIP-aanpak

Voor relaties in slecht weer

 

Relatieproblemen en (echt)scheidingen zijn ingrijpend en brengen veel veranderingen met zich mee. Vaak ontstaan conflicten en daarnaast is er rouw over het verlies van allerlei belangrijke aspecten uit het leven. De SCHIP-aanpak is een methode om in een aantal fasen een verstoorde relatie te herstellen. In de SCHIP-aanpak is er zowel aandacht voor conflicten als aandacht voor verlies en rouw.
 

Deze aanpak is in de volgende situaties van belang:

 • Jullie relatie is in slecht weer beland en jullie willen dit verbeteren.
 • Jullie twijfelen over een (echt)scheiding en willen een goede beslissing nemen.
 • Jullie gaan scheiden en willen niet in een vechtscheiding belanden.
 • Jullie zijn al gescheiden en willen jullie relatie als ouders verbeteren.
   

Het doel van de SCHIP-aanpak is dat jullie:

 • Inzicht en begrip krijgen voor het verloop van jullie relatie.
 • Jezelf en elkaar beter begrijpen.
 • Elkaar erkenning geven voor datgene waarin je elkaar hebt gekwetst.
 • Stilstaan bij de impact die verliezen hebben/hebben gehad.
 • Op een nieuwe manier als liefdespartners of als partners in ouderschap verder gaan.

 

Verbeteren van jullie relatie

De SCHIP-aanpak helpt jullie samen te onderzoeken waar het binnen jullie relatie is ‘gaan schuiven’. Onuitgesproken en onverwerkte zaken worden gedeeld. Kwetsbare, schaamtevolle en lastige onderwerpen krijgen aandacht.
 

Twijfel over (echt)scheiding

Bij twijfel over een (echt)scheiding kan de SCHIP-aanpak jullie helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Door deze aanpak ontstaat duidelijkheid over onderlinge patronen, communicatie, verwachtingen, verlangens, behoeften, teleurstellingen en mogelijkheden. Vaak hoor ik van cliënten die al gescheiden zijn dat ze het jammer vinden dat ze niet eerder met elkaar in gesprek zijn gegaan zodat een scheiding wellicht niet nodig was geweest.
 

Scheiden of al eerder gescheiden

Het doel van de gesprekken kan zijn de verhoudingen te normaliseren zodat constructief overleg mogelijk wordt. De SCHIP-aanpak helpt jullie om samen de rouw van jullie voorbije relatie te verwerken. Dit geeft rust en helpt bijvoorbeeld goede afspraken over een ouderschapsplan te maken of deze afspraken bij te stellen. De verliezen die zich schuilhouden achter de conflicten worden zichtbaar en de stap van liefdespartners naar partners in ouderschap kan plaatsvinden.
 

Werkwijze

De SCHIP-aanpak bestaat uit vijf fasen, te weten Samenkomen, Conflicthantering, Helpend horen, Integratie en Partners. Tijdens de gesprekken brengen we jullie relatie in kaart, we kijken naar de impact van gebeurtenissen tijdens de relatie, we bespreken de conflicten en de verliezen die daarmee samenhangen en uiteindelijk komt aan de orde hoe jullie je op een nieuwe manier met elkaar kunnen verbinden en hoe jullie het vertrouwen in elkaar kunnen herstellen.
 

Conflicten en verlies

Het bespreken van conflicten wordt vaak vermeden uit angst voor verlies van de relatie, terwijl juist dit leidt tot het verlies. Het onderlinge contact vermindert, irritaties stapelen zich op en uiteindelijk barst de bom. Door ruimte te maken voor verliesaspecten en rouw komt er ruimte om naar de toekomst te kijken en verder te kunnen met wat er is gebeurd. Het bespreken van de verliezen geeft inzicht en begrip voor jezelf en de ander. Er ontstaat structuur in de chaos.

Wanneer je het bespreken van de conflicten en verliezen overslaat ontstaat er spanning en bestaat de kans dat je vast blijft zitten in emoties, zoals boosheid en verdriet. Emoties zijn belangrijk, omdat ze verwijzen naar behoeftes en onze behoeftes geven richting aan ons leven. Emoties kunnen echter problematisch worden als je ze lange tijd wegstopt. Door met de onderliggende emoties in contact te komen ontstaan vaak nieuwe inzichten en perspectieven.
 

Vragen en contact

Natuurlijk kan je voor vragen over de SCHIP-aanpak contact met mij opnemen. Je kan mij bellen op telefoonnummer 06-29561890 of mailen naar info@interactia.nl. Samen kunnen we bespreken of deze aanpak geschikt is in jullie situatie.

 

Terug naar overzicht

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET