HET LEVEN IS NIET ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN; HET IS GEWOON ZOALS HET IS.

Virginia Satir

HET LEVEN IS NIET ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN; HET IS GEWOON ZOALS HET IS.

Samenwerkingsrelaties

Iedere werknemer brengt ideeën, vaardigheden en talenten met zich mee. Die kunnen volledig tot bloei komen wanneer er ruimte is voor open communicatie en plezierige samenwerking. Dat leidt tot een goede sfeer op de werkvloer, optimale werkprestaties en een gering ziekteverzuim.

Juist omdat ieder mens anders in elkaar steekt, liggen botsingen van karakters en standpunten op de loer. Dat hoeft niet erg te zijn. Waar goede relaties bestaan, zijn meningsverschillen mogelijk. Hierdoor kunnen betrokkenen zich soms zelfs verder ontwikkelen en betere resultaten bereiken. Meningsverschillen die niet (tijdig) worden gesignaleerd of op constructieve wijze worden opgepakt, kunnen echter leiden tot spanningen en onvrede. In die gevallen groeit een meningsverschil uit tot een conflict. Dat heeft nadelige gevolgen voor het plezier in het werk, de prestaties van een team en de kans op ziekteverzuim.

Mensen die op de juiste plek werken, lekker in hun vel zitten en doen waarin zij goed zijn, stijgen boven zichzelf uit. Als individu én als team kunnen zij zo excellente prestaties leveren. Ziekteverzuim is hier zelden aan de orde. Een meningsverschil kan binnen een organisatie echter een kiem van ellende zijn. Hoe langer de onvrede voortduurt, hoe meer de rest van de organisatie erbij betrokken raakt en hoe lastiger het wordt om de situatie op te lossen. Voorkomen is daarom ook hier in alle gevallen beter dan genezen.

Ik voel mij, mede door een jarenlange carrière binnen de Belastingdienst, prima thuis in een zakelijke omgeving en kan arbeidskwesties vanuit verschillende invalshoeken benaderen. In de achterliggende jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van individuen en groepen in mijn rol als leidinggevende, teamcoach en trainer.

 

Coachen van managers

Het is in iedere organisatie belangrijk om te zorgen voor effectieve samenwerking om goede resultaten te kunnen behalen. Vervelende conflicten kunnen worden voorkomen door een open oog en oor te houden voor onderlinge communicatie. Goed relatiemanagement zorgt namelijk voor het opbouwen, verdiepen en verstevigen van langdurige en waardevolle relaties, die bijdragen tot uitstekende prestaties op de werkvloer en een prettige sfeer onderling. Uit onderzoek blijkt dat werknemers gemotiveerd raken door de steun van hun leidinggevende. Hun persoonlijke groei en ontwikkeling worden gestimuleerd en hun taakdoelstellingen worden gerealiseerd.

Hoe draag je hier als manager zo goed mogelijk aan bij en hoe haal je het beste uit iedere medewerker? Als manager heb je immers met veel verschillende belangen en stakeholders te maken. Het is een uitdaging om zowel aandacht te hebben voor de belangen van de organisatie en de resultaten, de belangen van het team en de individuele medewerkers en niet te vergeten de belangen en behoeften van jouw als leidinggevende en als mens.

Ik coach je om als manager effectief te zijn bij dit proces en om tegelijkertijd met plezier naar je werk te gaan en met plezier weer naar huis.

 

Coachen van medewerkers

Als medewerker wordt van je verwacht dat je voldoet aan eisen die aan jouw functie of taak worden gesteld. Je hebt te maken met collega’s, leidinggevenden/managers, klanten en binnen dit geheel wil jij zinvol bezig zijn en tevreden zijn in je werk.

Hoe kan je opkomen voor jezelf en toch rekening houden met de belangen van jouw baas of de organisatie? Hoe ga je om met die lastige collega? En hoe zorg je dat je je blijft ontwikkelen binnen jouw functie of dat je carrière op een hoger plan komt?

Ik coach je om als medewerker om binnen dit krachtenveld het beste uit jezelf te halen en om conflicten te voorkomen.

 

Coachen van teams

Sluimerende meningsverschillen of gevoelens van onvrede om welke reden dan ook kunnen uitgroeien tot serieuze conflicten. Denk niet dat deze vanzelf wel overwaaien, want dit is zelden of nooit het geval. Wanneer er niets gebeurt, escaleren conflicten volgens een vast patroon en een (persoonlijk) probleem wordt een strijd. Emoties gaan een rol spelen, standpunten verharden en het taalgebruik wordt dreigender. Soms is niet eens meer duidelijk waarom het conflict nu eigenlijk precies is ontstaan. De prestaties op de werkvloer lijden hieronder en ook de betrokken medewerkers gaat zo’n situatie niet in de koude kleren zitten.

Met behulp van teamcoaching kunnen managers en medewerkers leren omgaan met conflicten. Hoe kun je situaties die de samenwerking verstoren herkennen en bespreekbaar maken? Welk gedrag helpt bij het oplossen van meningsverschillen of misverstanden in communicatie?

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET