HET LEVEN IS NIET ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN; HET IS GEWOON ZOALS HET IS.

Virginia Satir

HET LEVEN IS NIET ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN; HET IS GEWOON ZOALS HET IS.

Partnerrelaties

In relaties ontstaan vaste gedragspatronen. Deze patronen bieden aan de ene kant veiligheid en duidelijkheid, maar aan de andere kant kan dit de vrijheid van één of van beide partners, gezins- of familieleden beperken. Er ontstaat onvrede.

Allerlei signalen kunnen duiden op verstoring of ontwrichting van een liefdesrelatie. Te denken valt aan:

  • teleurgesteld zijn over de relatie omdat verwachtingen niet worden waar gemaakt;
  • het gevoel hebben dat de ander alleen maar aan zichzelf denkt;
  • steeds op dezelfde manier op elkaar reageren, waardoor groei of verandering niet mogelijk is;
  • met meer belangstelling naar anderen kijken dan voorheen;
  • het ontstaan van conflicten;
  • twijfels hebben over de wens om de relatie voort te zetten.

Het is belangrijk deze signalen te herkennen, omdat zij ook het begin kunnen zijn van verbetering van je relatie. Hoe kan je deze signalen gebruiken om tegemoet te komen aan je eigen wensen, behoeften en verlangens en tegelijkertijd een positieve verbinding met de ander onderhouden?

Relatiecoaching geeft je antwoord op ondere andere deze vragen. Het biedt je de gelegenheid om op een rustige en respectvolle manier jullie specifieke situatie te bespreken, om na te gaan welke patronen zijn ontstaan, welk gedrag dit in stand houdt en hoe je hier verandering in kan brengen.

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET