ZOEK VOOR GROTE VRAAGSTUKKEN EEN OPLOSSING ALS ZE NOG KLEIN ZIJN

Lao Tse, 600 v.C.

ZOEK VOOR GROTE VRAAGSTUKKEN EEN OPLOSSING ALS ZE NOG KLEIN ZIJN

Partnerrelaties

Ik ben gespecialiseerd als familiemediator en daarnaast maak ik als psycholoog gebruik van de systemische relatie- en gezinstherapie. Het uitgangspunt hierbij is dat problemen tussen mensen niet ontstaan door ‘de schuld’ van een individu, maar dat gekeken wordt naar het probleem in samenhang met het systeem (bijvoorbeeld de partnerrelatie of het gezin). Een belangrijk doel is zicht te krijgen op de onderlinge interacties.

Mediation bij (echt)scheiding

Bij een (echt)scheiding dienen veel zaken geregeld te worden, zoals de omgang met de kinderen, ouderschapsplan, alimentatie, vermogensverdeling etc. Bij beëindiging van een relatie ontstaat vaak een hectische periode met veel emotiewisselingen en conflicten. Soms is dit zichtbaar in gedrag, maar het kan ook zijn dat de strijd zich inwendig en in stilte afspeelt en date er juist weinig met elkaar wordt gesproken. Dit maakt de communicatie en het maken van goede afspraken moeilijk.

Het aantal benodigde gesprekken verschilt per mediation, maar gemiddeld zijn er 5 a 6 bijeenkomsten nodig. Indien er geen kinderen zijn en geen alimentatie kan 1 gesprek al voldoende zijn. De gesprekken vinden ongeveer één maal per week of twee weken plaats en duren maximaal 2 uur per keer. De periode tussen de gesprekken wordt gebruikt om informative te verzamelen of gesprekken met bijvoorbeeld de kinderen te voeren.

In het eerste gesprek krijg je informatie over de mediation en wordt de mediationovereenkomst getekend. Daarna komen verschillende onderwerpen aanbod. Bij een (echt)scheiding is het belangrijk om afscheid van elkaar als partner te nemen, zodat de weg vrij is om als ouders met elkaar verder te praten. Om deze redden wordt bekeken wat nog gezegd of gedaan moet worden om blokkades weg te nemen. Indien er kinderen zijn wordt daarna zorgregeling als eerste besproken. Vervolgens komen overige onderwerpen aan bod zoals:

  • de woning,
  • verdeling van kosten en kinderalimentatie
  • partneralimentatie
  • verdeling van bezittingen en schulden
  • pensioenaanspraken
  • andere financiële aspecten (bijvoorbeeld verreking van een onderneming)

Tijdens de gesprekken worden ideeën opgeworpen, mogelijkheden onderzocht en daarmee gewerkt aan de totstandkoming van het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Zo ontstaan afspraken die voor beiden (en voor de kinderen) goed zijn. Aan het eind van de mediation worden de documenten ondertekend. De stukken worden vervolgens ingediend bij de Rechtbank met een gezamenlijk verzoek echtscheiding. Na 3 tot 5 weken geeft de Rechtbank een schriftelijke uitspraak. Het huwelijk is ontbonden na inschrijving van de beschikking bij de Burgerlijke Stand.

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET