TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

Familierelaties

Ik ben gespecialiseerd als familiemediator en daarnaast maak ik als psycholoog gebruik van de systemische relatie- en gezinstherapie. Het uitgangspunt hierbij is dat problemen tussen mensen niet ontstaan door ‘de schuld’ van een individu, maar dat gekeken wordt naar het probleem in samenhang met het systeem (bijvoorbeeld de partnerrelatie of het gezin). Een belangrijk doel is zicht te krijgen op de onderlinge interacties.

Mediation bij verstoorde familieverhoudingen

Familieverhoudingen raken makkelijk verstoord. Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op een andere manier. Aan oude verwachtingen wordt niet (meer) voldaan en over nieuwe levenswijzen wordt verschillend gedacht. Familieconflicten kunnen zich bijvoorbeeld voordoen tussen ouders en kinderen, broers en zussen onderling of in samengestelde gezinnen. Deze conflicten kunnen zich lang voortslepen. Bij de afhandeling van een nalatenschap zie je bijvoorbeeld regelmatig dat familieleden elkaar jaren lang niet hebben gezien of gesproken. Familiebanden zijn echter belangrijk en voor het leven. Niet voor niets kennen we de term ex-zoon of ex-moeder niet. Het verlies van het contac met een familielid geeft daarom altijd een leeg, verdrietig of boos gevoel.

Het is opvallend hoe snel in familiekwesties resultaat kan worden behaald met mediation. Vaak raken mensen na 1 of 2 bijeenkomsten zelf weer met elkaar in gesprek. Het uitspreken van zaken die soms allang spelen, het luisteren naar elkaar en het maken van nieuwe afspraken maakt ruimte om familie- en gezinsrelaties een nieuwe vorm te geven. 

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET