TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

Familierelaties

In relaties ontstaan vaste gedragspatronen. Deze patronen bieden aan de ene kant veiligheid en duidelijkheid, maar aan de andere kant kan dit de vrijheid van één of van beide partners, gezins- of familieleden beperken. Er ontstaat onvrede.

Familierelaties zijn belangrijk, omdat zij de basis in je leven leggen. Vaak zijn familierelaties ook lastig en kunnen ze tot problemen leiden. Omdat je als familie onderdeel bent van hetzelfde systeem kan je veel last hebben van conflicten en verbroken relaties.  

Vanuit mijn achtergrond als pyscholoog en de systemische relatie- en gezinstherapie kijk ik samen met de familieleden naar interacties, gewoonten en patronen. Door gewoonten, belangen en behoeften van het systeem en van ieder individu te begrijpen en door familiebanden in kaart te brengen onderzoeken we samen op welke wijze je het beste met elkaar kan omgaan. 

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET