HET LEVEN IS NIET ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN; HET IS GEWOON ZOALS HET IS.

Virginia Satir

HET LEVEN IS NIET ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN; HET IS GEWOON ZOALS HET IS.

Partner- en familierelaties

In relaties ontstaan vaste gedragspatronen. Deze patronen bieden aan de ene kant veiligheid en duidelijkheid, maar aan de andere kant kan dit de vrijheid van één of van beide partners, gezins- of familieleden beperken. Er ontstaat onvrede.

 

Partnerrelaties

Allerlei signalen kunnen duiden op verstoring of ontwrichting van een liefdesrelatie. Te denken valt aan:

  • teleurgesteld zijn over de relatie omdat verwachtingen niet worden waar gemaakt;
  • het gevoel hebben dat de ander alleen maar aan zichzelf denkt;
  • steeds op dezelfde manier op elkaar reageren, waardoor groei of verandering niet mogelijk is;
  • met meer belangstelling naar anderen kijken dan voorheen;
  • het ontstaan van conflicten;
  • twijfels hebben over de wens om de relatie voort te zetten.

Het is belangrijk deze signalen te herkennen, omdat zij ook het begin kunnen zijn van verbetering van je relatie. Hoe kan je deze signalen gebruiken om tegemoet te komen aan je eigen wensen, behoeften en verlangens en tegelijkertijd een positieve verbinding met de ander onderhouden?

Relatiecoaching geeft je antwoord op ondere andere deze vragen. Het biedt je de gelegenheid om op een rustige en respectvolle manier jullie specifieke situatie te bespreken, om na te gaan welke patronen zijn ontstaan, welk gedrag dit in stand houdt en hoe je hier verandering in kan brengen.

 

Familierelaties

Familierelaties zijn belangrijk, omdat zij de basis in je leven leggen. Vaak zijn familierelaties ook lastig en kunnen ze tot problemen leiden. Omdat je als familie onderdeel bent van hetzelfde systeem kan je veel last hebben van conflicten en verbroken relaties.  

Vanuit mijn achtergrond als pyscholoog en de systemische relatie- en gezinstherapie kijk ik samen met de familieleden naar interacties, gewoonten en patronen. Door gewoonten, belangen en behoeften van het systeem en van ieder individu te begrijpen en door familiebanden in kaart te brengen onderzoeken we samen op welke wijze je het beste met elkaar kan omgaan. 

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO
Website door Buro TARGET