TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

BLOG: Voorkomen is beter dan strijden

In mijn praktijk als mediator merk ik dat scheidende partners vaak denken dat ze pas een mediator in kunnen schakelen als het contact en de communicatie zo verstoord zijn dat het echt samen niet meer lukt. Helaas is dit een veel voorkomend misverstand!

Juist door vroeg in het scheidingsproces samen met een mediator aan tafel te gaan wordt strijd in een latere fase voorkomen. De mediator kan ervoor zorgen dat het proces goed verloopt en dat relevante zaken aan de orde komen. Dit is niet alleen belangrijk voor de aanstaande ex-partners (bijvoorbeeld in het besparen van emoties en hoge advocaatkosten), maar ook voor de kinderen!

Kinderen hebben bij echtscheidingen namelijk vooral last van strijdende ouders. Uit onderzoek blijkt dat het voor kinderen waarvan de ouders gaan scheiden belangrijk is hoe de ouders met elkaar omgaan en hoe ze hun conflicten hanteren. Als gescheiden ouders goed met elkaar samenwerken en aandacht hebben voor de kinderen, blijken hun kinderen zich goed te ontwikkelen. Door samen met een mediator het scheidingsproces goed op te pakken en afspraken in een ouderschapsplan en/of convenant vast te leggen kan strijd worden voorkomen.

 

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET