TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

BLOG: Hoe beëindig ik mijn relatie?

Per jaar stranden in Nederland ongeveer 150.000 relaties. In 34.000 gevallen gaat het om een echtscheiding. Bij een scheiding komt veel kijken, zowel emotioneel als praktisch. In mijn praktijk als mediator stellen mensen die uit elkaar gaan mij veel vragen over de gang van zaken bij een scheiding: “Hoe gaat dat eigenlijk? Wat moeten we doen? Waar moeten we op letten?” etc.

Deze keer de vraag: “Hoe beëindig ik mijn relatie?”

Juridisch gezien is de manier waarop een relatie moet worden beëindigd afhankelijk van de vorm van de relatie.

  • Samenlevers kunnen hun relatie verbreken door feitelijk uit elkaar te gaan. Een rechter speelt hierin geen rol. Het kan zijn dat in de samenlevingsovereenkomst is opgenomen dat beëindiging dient plaats te vinden door een aangetekende brief of een notariële overeenkomst.
  • Geregistreerd partnerschap kan eindigen met wederzijds goedvinden, waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring inschrijft in het register. Dit kan alleen als er geen minderjarige kinderen zijn waarvan beide partners juridisch ouder zijn of waarover beiden het gezamenlijk gezag uitoefenen. Indien er wel minderjarige kinderen zijn moet een verzoek bij de rechter worden ingediend.
  • Bij een huwelijk moet altijd een verzoek bij de rechter worden ingediend. Dit kan door één van beide partners of gezamenlijk. De echtscheiding komt pas tot stand door inschrijving van de beschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand.

Een verzoek bij de rechter moet worden ingediend door een advocaat. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn is het wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt ook voor samenwoners als zij het gezamenlijk gezag hebben over een kind of kinderen. Een mediator kan helpen om dit plan op te stellen en samen tot goede oplossingen te komen.

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET