TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

BLOG: De veelkleurigheid van de mediator in echtscheidingszaken

Binnen de beroepsgroep van mediators wordt verschillend gedacht over de vraag of de mediator inhoudelijke kennis en ervaring moet hebben van het onderwerp waarop het conflict betrekking heeft.

Voor mij staat vast dat de mediator bij de begeleiding van echtscheidingen niet alleen kennis en ervaring nodig heeft van psychologische aspecten en communicatie, maar daarnaast in belangrijk mate inzicht heeft in financiële, fiscale en juridische aspecten van echtscheidingen. Ook volgens de rechter heeft de mediator in echtscheidingszaken een bijzondere rol en dienen aan de mediator in echtscheidingszaken bepaalde vakinhoudelijke eisen te worden gesteld.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat de mediator advies geeft, dat zou ten koste gaan van de neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator. Wel is het nodig dat de mediator de scheidende partners op een professionele manier kan informeren over belangrijke aspecten waarmee zij tijdens het scheidingsproces te maken krijgen.

Zo is het bijvoorbeeld, bij een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn, noodzakelijk een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan wordt opgenomen welk bedrag aan kinderalimentatie eventueel betaald moet worden. Daarnaast is in veel gevallen een convenant nodig, met daarin afspraken over partneralimentatie en de verdeling van het vermogen. Onderwerpen als de eigen woning, lijfrentes, kapitaalverzekeringen en pensioenen dienen zich aan.

Als de mediator goed op de hoogte is van deze onderwerpen kan hij/zij;

  • de scheidende partners informeren zodat zij goede keuzes kunnen maken;
  • zorgen dat zaken zo in het convenant worden opgenomen dat later geen problemen ontstaan bij bijvoorbeeld het indienen van de aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst;
  • inschatten wanneer het nodig is om aanvullend advies van een deskundige in te winnen.

Voor mij was dit reden om het afgelopen jaar, naast mijn fiscale en psychologische studies, de opleiding tot Financieel Echtscheidingsadviseur te volgen.

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET