TEMIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE MOGELIJKHEID

Albert Einstein

BLOG: De rust in jezelf!

Uiteraard volg ik als mediator regelmatig opleidingen en bijscholingen. In oktober kwam tijdens een cursus heel duidelijk het belang van taal naar voren. Het is niet nieuw, maar het blijft interessant dat door een positieve en warme manier van communiceren mensen zich gezien en gehoord voelen en dat er als vanzelf innerlijke processen op gang komen en oplossingen voor problemen makkelijker worden gevonden.

Vaak lukt het cliënten die in mediation komen niet meer om op deze manier met elkaar om te gaan. Er is een vicieuze cirkel ontstaan waarin (ex)partners elkaar steeds meer afwijzen en gedrag en woorden negatief worden gelabeld. Het doorbreken van deze negatieve vicieuze cirkel is dus ontzettend belangrijk.

Uiteraard kan ik als mediator bijdragen aan een positievere houding ten opzichte van elkaar, maar het  is natuurlijk veel fijner als (ex)partners dat zelf kunnen bewerkstelligen.

Door bijvoorbeeld regelmatig een moment tijd voor jezelf te nemen, op je ademhaling te letten, te sporten of een wandeling te maken kan je het even stil maken in je hoofd. Je wordt rustiger van binnen en de activiteit in je hersenen kan veranderen, waardoor positieve gedachten als vanzelf meer worden geactiveerd. Dat maakt het makkelijker naar jezelf en de ander te luisteren en te verwoorden wat je voelt.

Een mooi voorbeeld van hoe je negatieve energie kan ombuigen in positieve energie vind je in het filmpje over Baltimore, waarin kinderen als heel jong leren hun eigen stressniveau te reguleren.

Ik ben benieuwd hoe na het lezen van deze blog voor jou duidelijkheid ontstaat over de manier waarop jíj de rust in jezelf kan vinden!

"LIFE IS NOT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING TO DANCE IN THE RAIN"

(Vivian Greene)

MFN Register Mediator ADR NIP Schilden CRKBO KVSS
Website door Buro TARGET